ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei CARCALIU, dl PANFIL GHEORGHE


PANFIL GHEORGHE, 61 de ani


Profesia de baza: MAISTRU
Nivelul studiilor: Şcoală de maiştri
(Scoala de maistrii ARO Campulung)


Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Primar, la primul mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan


   Consiliul Judeţean Tulcea, în parteneriat cu 15 unităţi administrativ-teritoriale, respectiv: Chilia Veche, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Somova, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Văcăreni, Sulina, Jijila, Măcin, Smârdan, Greci, Carcaliu, Turcoaia implementeaza proiectul: "Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband", SMIS 48426

www.fonduri-ue.ro


Publicate recent:

Anunţuri achiziţie

  •  - Hotarari achizitii publice 2017;

Anunţuri evenimente locale

  •  - Decizia etapei de încadrare - Extindere sistem de canalizare şi evacuare ape uzate - Comuna Carcaliu, judeţul Tulcea;

  •  - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare;

  •  - ANUNŢ - solicitare acord de mediu;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 24-07-2017 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 08-11-2017 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 15-11-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 31-08-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 14-11-2017 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 30-05-2017 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 14-11-2017 - Plăţi restante;    

Strategia de Dezvoltare a Comunei Carcaliu - Judeţul Tulcea       
   În ultimii ani Primăria Carcaliu a beneficiat de o serie de proiecte de finanţare care acum sunt în diferite stadii de implementare: 
- Piata comunala – in functiune din martie 2011 
- Amenajare teren de sport- 2010
-Achizitionare microbuz pentru transport elevi la Macin -2010 

   Sunt necesare urmatoarele investitii: 
-canalizare si statie de epurare 
-asfaltare strazi comunale
-reabilitare si modernizare camin cultural 
-alimentare gaze naturale 
-reabilitare scoala veche si transformarea ei în Centru cultural al Comunităţii Ruşilor Lipoveni 

    Pe baza potenţialului agricol existent, propunem crearea unei structuri de sprijinire a activitătii de procesare a produselor agricole, prin stimularea firmelor existente, crearea de microîntreprinderi si atragerea de noi investitori. Astfel, autoritătile locale ale comunei isi vor canaliza eforturile în vederea desfăsurării de campanii de informare a unitătilor din sectorul agricol privind oportunitătile de dezvoltare oferite prin Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 „Cresterea competitivitătii sectorului agricol si silvic.”Rolul de catalizator pe care Primăria trebuie sa si-l asume se justifică întrucât există informatii conform cărora agentii din domeniul agricol nu cunosc oportunitătile de dezvoltare existente. Surse de finantare: Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 „Cresterea competitivitătii sectorului agricol si silvic”, Măsura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” si Măsura 123 „Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere.” În ceea ce priveşte gradul de asociativitate, comuna Carcaliu face parte din Asociaţia constituită din oraşul Macin şi încă 10 comune pentru realizarea unui proiect în sectorul de Mediu.p1-  admin, 05-03-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2017 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate