ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei CARCALIU, dl PANFIL GHEORGHE


PANFIL GHEORGHE, 63 de ani


Profesia de baza: MAISTRU
Nivelul studiilor: Şcoală de maiştri
(Scoala de maistrii ARO Campulung)


Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanLista funcţiilor, salariilor de bază, sporurilor din cadrul UAT Carcaliu, judeţul Tulcea stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
>>> septembrie_2017
>>> martie_2018
>>> septembrie_2018
>>> martie_2019
>>> septembrie_2019


   Consiliul Judeţean Tulcea, în parteneriat cu 15 unităţi administrativ-teritoriale, respectiv: Chilia Veche, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Somova, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Văcăreni, Sulina, Jijila, Măcin, Smârdan, Greci, Carcaliu, Turcoaia implementeaza proiectul: "Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband", SMIS 48426

www.fonduri-ue.ro


Publicate recent:


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 15-05-2019 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 08-11-2017 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 24-07-2019 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 16-04-2018 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 14-11-2017 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 10-07-2019 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 14-11-2017 - Plăţi restante;    

Strategia de Dezvoltare a Comunei Carcaliu - Judeţul Tulcea 2016-2020       

>>> Strategia de dezvoltare locală a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2016-2020

   Strategia de dezvoltare locală a comunei Carcaliu constituie cadrul ce va orienta dezvoltarea deplină si simetrica, în următorii ani, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. Acest suport serveşte atât intereselor publice cât şi celor private, datorită menţinerii şi îmbunătăţirii elementelor de ordin economic, social şi de mediu, esenţiale pentru prosperitatea pe termen lung a cetăţenilor şi a societăţilor comerciale.. Strategia este un instrument care ghideaza şi integreaza eforturile de dezvoltare locala ale intregii comunitati. Astfel, participarea şi cooperarea tuturor cetatenilor, sectoarelor public, privat şi social, a actorilor locali şi formatorilor de opinie, sunt esentiale pentru o punere în practica de succes. 

   Data fiind perioada extinsa de timp la care se refera documentul, se propune o prioritizare a directiilor de actiune şi investitiilor cu impact semnificativ asupra dezvoltarii economice şi sociale, din surse interne (buget local, parteneriate public-privat) sau externe (buget de stat, fonduri structurale, credite externe, etc.), în scopul asigurarii conditiilor de baza (infrastructura, protectia mediului inconjurator, servicii comunitare şi de gospodarie locala) pe care sa se dezvolte comuna în viitor. In elaborarea lucrarii s-a pornit de la elementele specifice comunei Carcaliu, de la datele demografice, infrastructura, economie, amenajarea teritoriului, mediu, distributia serviciilor etc., precum şi o apreciere amanuntita a felului în care comunitatea locala doreste sa se dezvolte.

   Au fost înglobate componente strategice care respectă şi integrează elemente din programele judeţene, regionale, sectoriale şi naţionale, precum şi angajamentele asumate de România în negocierile cu Uniunea Europeană. Strategia a fost creată cu contribuţia comunităţii, a funcţionarilor din administraţia locală, agenţilor economici, instituţiilor şi organizaţiilor locale, prin intermediul sondajelor, consultărilor comunităţii şi dezbaterii publice care au reunit comunitatea într-un exerciţiu de democraţie participativă şi efort colectiv de trasare a propriului viitor.


>>> Strategia de dezvoltare locală a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2016-2020p1-  admin, 21-02-2018   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate