ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei CARCALIU, dl PANFIL GHEORGHE


PANFIL GHEORGHE, 60 de ani


Profesia de baza: MAISTRU
Nivelul studiilor: Şcoală de maiştri
(Scoala de maistrii ARO Campulung)


Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Primar, la primul mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan
   Consiliul Judeţean Tulcea, în parteneriat cu 15 unităţi administrativ-teritoriale, respectiv: Chilia Veche, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Somova, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Văcăreni, Sulina, Jijila, Măcin, Smârdan, Greci, Carcaliu, Turcoaia implementeaza proiectul: "Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband", SMIS 48426

www.fonduri-ue.ro


Publicate recent:

Anunţuri achiziţie

  •  - Hotarari achizitii publice 2017;

Anunţuri angajare

  •  - Anunt - concurs angajare;

  •  - Anunţ - concurs angajare guard;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 24-07-2017 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 19-01-2014 - Proiect de Buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 24-07-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 24-07-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 24-07-2017 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 30-05-2017 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 24-07-2017 - Plăţi restante;


Birou Stare Civilă

  • 11-08-2017 - Publicaţie de căsătorie;
aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

Hotarari achizitii publice 2017       

fisiere disponibile:
  |-H.C.L. nr 21 din 28-04-2017 plan anual achizitii publice 2017.pdf
  |-H.C.L. 22 din 28.04.2017 strategie achizitii publice.pdf


p95-  portal admin, 30-05-2017   
 

Anunţ - concurs angajare guard       Primăria comunei Carcaliu judeţul Tulcea, organizează concurs în data de 19.06.2017 ora 10:00 pentru ocuparea postului de natura contractuală pe durată nedeterminată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Carcaliu: 1 post de guard I în cadrul compartimentului deservire

fisiere disponibile:
  |-ANUNT_concurs_bibliografie_angajare_GUARD.pdf
  |-rezultatele_selectiei_dosarelor.pdf
  |-rezultate_concurs.pdf


p209-  portal admin, 25-05-2017   
 

Anunt - concurs angajare       Primaria comunei Carcaliu, judetul Tulcea, organizeaza concurs in data de 04.09.2017 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primamlui comunei Carcaliu: - 1 post de inspector, clasa I, gradul profesional debutant in cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului

fisiere disponibile:
  |-anunt_concurs_angajare.pdf
  |-bibliografie.pdf


p233-  portal admin, 02-08-2017    

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2017 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate