ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Carcaliu: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor cu propunerile pentru casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, rezultate în urma inventarierii patrimoniului Consiliului Local la sfârşitul anului 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
4 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie - iunie 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
5 Proiect de hotărâre privind participarea comunei Carcaliu, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
6 Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local şi viceprimar al domnului Leon Petre 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
7 Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Fedulov Vasile 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
8 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
9 Proiect de hotărâre privind modificarea programului de investiţii pe anul 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
10 Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului la apa potabilă distribuită în 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul de investiţii „Amenajare drum de acces spre fluviul Dunărea 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren în suprafaţă de 28965 mp, aflat în domeniul privat 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
13 Proiect de hotărâre privind însuşirea evaluării unor terenuri, aflate în domeniul privat al comunei Carcaliu 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţionării Şcolii cu clasele I - VIII 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
15 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/19.12.2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirii şcolii neutilizate, Asociaţiei “Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România” 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
16 Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 500 mp, domnului Panait Adrian, pentru constuirea unei locuinţe proprietate personală 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri aflate în domeniul privat 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă” pentru anul 2012 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
19 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
20 Proiect privind participarea comunei Carcaliu la constituirea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri menajere ”Tulcea 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
21 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
22 Proiect de hotărâre privind stabilirea zonelor special amenajate pentru desfăşurarea activităţilor de picnic 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
23 PROIECT privind aprobarea programului de funcţionare a barurilor, disco-barurilor, bufetelor şi cluburilor de pe raza comunei Carcaliu, jud. Tulcea, în scopul asigurării unui climat de ordine şi linişte publică la nivelul comunei 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
25 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 15/30.04.2012 referitoare la participarea comunei Carcaliu, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană „Dunarea de Jos” 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
26 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie - decembrie 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
27 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
28 Proiect privind alegerea viceprimarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
29 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea “Planului de evacuare în situaţii de urgenţă al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea“ 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
30 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
31 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea funcţionării ŞCOLII GIMNAZIALE CARCALIU, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2013 - 2014 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
32 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 188,04 ha, teren arabil din izlazul comunal ce aparţine domeniului privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
34 Anexe la HCL nr. 6/18.02.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
35 Nivelurile impozitelor si taxelor locale, stabilite in sume fixe pentru anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145324080020-01-2016
36 Proiect de hotarare aprobare buget 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150602760022-09-2017
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul U.A.T. comuna Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2018 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150645960027-09-2017
38 proiect_rectificare_buget_noiembrie_2017 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151000560007-11-2017
39 proiect_de_hotarare_taxe_si_impozite_2018 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151061040014-11-2017
40 proiect_de_hotarare_rectificare_buget_noiembrie_2017 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151147440024-11-2017
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2018 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate