ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport anul 2015   >>> raport anul 2016   >>> raport anul 2017   >>> raport anul 2018    >>> raport anul 2019 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015   >>> raport (52) anul 2018 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Carcaliu: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor cu propunerile pentru casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, rezultate în urma inventarierii patrimoniului Consiliului Local la sfârşitul anului 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
4 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie - iunie 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
5 Proiect de hotărâre privind participarea comunei Carcaliu, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
6 Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local şi viceprimar al domnului Leon Petre 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
7 Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Fedulov Vasile 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
8 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
9 Proiect de hotărâre privind modificarea programului de investiţii pe anul 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
10 Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului la apa potabilă distribuită în 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul de investiţii „Amenajare drum de acces spre fluviul Dunărea 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren în suprafaţă de 28965 mp, aflat în domeniul privat 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
13 Proiect de hotărâre privind însuşirea evaluării unor terenuri, aflate în domeniul privat al comunei Carcaliu 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţionării Şcolii cu clasele I - VIII 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
15 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/19.12.2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirii şcolii neutilizate, Asociaţiei “Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România” 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
16 Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 500 mp, domnului Panait Adrian, pentru constuirea unei locuinţe proprietate personală 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri aflate în domeniul privat 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă” pentru anul 2012 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
19 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
20 Proiect privind participarea comunei Carcaliu la constituirea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri menajere ”Tulcea 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
21 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
22 Proiect de hotărâre privind stabilirea zonelor special amenajate pentru desfăşurarea activităţilor de picnic 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
23 PROIECT privind aprobarea programului de funcţionare a barurilor, disco-barurilor, bufetelor şi cluburilor de pe raza comunei Carcaliu, jud. Tulcea, în scopul asigurării unui climat de ordine şi linişte publică la nivelul comunei 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
25 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 15/30.04.2012 referitoare la participarea comunei Carcaliu, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană „Dunarea de Jos” 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
26 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie - decembrie 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
27 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
28 Proiect privind alegerea viceprimarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
29 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea “Planului de evacuare în situaţii de urgenţă al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea“ 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
30 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
31 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea funcţionării ŞCOLII GIMNAZIALE CARCALIU, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2013 - 2014 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
32 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 188,04 ha, teren arabil din izlazul comunal ce aparţine domeniului privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
34 Anexe la HCL nr. 6/18.02.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
35 Nivelurile impozitelor si taxelor locale, stabilite in sume fixe pentru anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145324080020-01-2016
36 Proiect de hotarare aprobare buget 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150602760022-09-2017
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul U.A.T. comuna Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2018 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150645960027-09-2017
38 proiect_rectificare_buget_noiembrie_2017 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151000560007-11-2017
39 proiect_de_hotarare_taxe_si_impozite_2018 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151061040014-11-2017
40 proiect_de_hotarare_rectificare_buget_noiembrie_2017 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151147440024-11-2017
41 Proiect de hotarare 113 din 18.01.2018 casare mijloace fixe 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151717680029-01-2018
42 Proiect de hotarare nr. 110 din 18.01.2018 plan actiuni si lucrari 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151717680029-01-2018
43 Proiect hotarare nr. 3677 din 23.11.2017 functionare scoala 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151717680029-01-2018
44 Proiect de hotarare modificare HCL 35-2017 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151864560015-02-2018
45 Proiect de hotarare - acordare mandat special primar 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151864560015-02-2018
46 Proiect de Hotarare - documentatie atribuire contract - Serviciu public de colectare si transport deseuri 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151864560015-02-2018
47 proiect de hotarare nr. 318 din 7.02.2018 aprobare buget 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151890480018-02-2018
48 proiect de hotarare nr.360 din 13.02.2018 - reprezentant legal AGA 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151890480018-02-2018
49 Proiect de hotarare plan anual achizitii 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151985520001-03-2018
50 Proiect de hotarare rectificare buget martie 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151985520001-03-2018
51 Proiect de hotarare transmitere drept concesiune 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151985520001-03-2018
52 proiect de hotarare alegerea presedintelui 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152201160026-03-2018
53 proiect de hotarare aprobare cont executie trim IV 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152201160026-03-2018
54 proiect de hotarare aprobarea organigramei 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152201160026-03-2018
55 proiect de hotarare insusirea unor terenuri 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152201160026-03-2018
56 proiect de hotarare rectificare buget local 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152201160026-03-2018
57 Proiect de hotarare rectificare buget aprilie 2018 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152417160020-04-2018
58 proiect de hotarare incetare mandat consilier 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
59 proiect de hotarare majorare cotizatie ACOR 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
60 proiect de hotarare modificare comisie valudare mandate 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
61 proiect de hotarare rectificare buget local 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
62 proiect de hotarare validare mandat 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
63 proect de hotarare alegerea presedinte 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152996040026-06-2018
64 proect de hotarare alocare suma ziua comunei 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152996040026-06-2018
65 proect de hotarare aprobare cont executie 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152996040026-06-2018
66 proect de hotarare rectificare buget local 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152996040026-06-2018
67 Proiect de Hotărâre pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice privind vânzarea bunurilor imobile, proprietate privata a comunei Carcaliu, judetul Tulcea 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153021960029-06-2018
68 Proiect de hotarare rectificare buget iulie 2018 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153246600025-07-2018
69 proiect hot rectificare buget iulie 2018 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153263880027-07-2018
70 Proiect de hotarare delegare gestiune serviciu apa 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153324360003-08-2018
71 proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Comunale Carcaliu 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153834120001-10-2018
72 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153903240009-10-2018
73 PROIECT DE HOTARARE VANZARE PRIN LICITATIE-2018 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153929160012-10-2018
74 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154015560022-10-2018
75 Proiect de hotarare insusire si aprobare documentatie cadastrala dezmembre terenuri intravilane 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153531720027-08-2018
76 Proiect de hotarare rectificare buget la 27.08.2018 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153531720027-08-2018
77 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului operativ de acţiune pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice de pe raza comunei Carcaliu pe timpul iernii 2018 - 2019 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153661320011-09-2018
78 Proiect de Hotarare - Rectificare buget septembrie 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153730440019-09-2018
79 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul II al anului 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153609480005-09-2018
80 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Carcaliu în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Carcaliu pentru anul şcolar 2018 - 2019 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153609480005-09-2018
81 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie - decembrie 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153609480005-09-2018
82 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea evaluării unor terenuri, aflate în domeniul privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, conform rapoartelor de evaluare întocmite de către un evaluator autorizat, în vederea vânzării 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153609480005-09-2018
83 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea în domeniul privat al comunei Carcaliu, județul Tulcea, a unui teren situat în intravilanul comunei Carcaliu, tarlaua 18, parcelele 65 și 65/1, cu o suprafață totală de 975 m.p. 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153609480005-09-2018
84 Proiect de hotarare aprobare suma Pom de iarna 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154326960027-11-2018
85 Proiect de hotarare cont executie bugetara 30.09.2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154326960027-11-2018
86 Proiect de hotarare organizare si functionare biblioteca 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154326960027-11-2018
87 Proiect de hotarare prelungire PUG 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154326960027-11-2018
88 Proiect de hotarare rectificare buget la 28.11.2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154326960027-11-2018
89 Proiect de hotărâre acoperire definitivă deficit SF si SD buget 2018 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154655280004-01-2019
90 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, pentru anul 2019 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154836720025-01-2019
91 Proiect de hotărâre pentru actualizarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de amenajare a teritoriului si urbanismului 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154836720025-01-2019
92 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea funcţionării ŞCOLII GIMNAZIALE CARCALIU, ca unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2019 - 2020 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154836720025-01-2019
93 PROIECT DE HOTARARE privind modificarea și completarea art. 6 din H.C.L. nr. 9/29.03.2013 privind aprobarea înființării S.C. ECOSALTECH S.A. Măcin și participarea la constituirea capitalului social, modificată și completată prin H.C.L. nr. 8/27.02.2014 și nr. 19/27.03.2018, prin modificar 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154879920030-01-2019
94 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul IV al anului 2018 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
95 Proiect de hotărâre privind acordare a unui mandat special, reprezentantului UAT Comuna Carcaliu, în vederea aprobării în AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea a contractului final având ca obiect ”Delegarea prin concesiune a gestiunii 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
96 Proiect de hotărâre privind actualizarea obligaţiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acţiunilor şi activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comunelor sem 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
97 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judetul Tulcea pentru anul 2019 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
98 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie - iunie 2019 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155355120026-03-2019
99 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Toma Vasile, care va ocupa locul vacant, ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Ilici G. Ivan 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155355120026-03-2019
100 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru anul 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155527560015-04-2019
101 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere sistem de canalizare şi evacuare ape uzate din comuna Carcaliu, judeţul Tulcea“ 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155527560015-04-2019
102 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare infrastructură rutieră de transport, comuna Carcaliu, judeţul Tulcea“ 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155527560015-04-2019
103 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155527560015-04-2019
104 Proiect de hotarare - aprobare volum apa nefacturata 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155864520024-05-2019
105 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2019 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155864520024-05-2019
106 Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Carcaliu, județul Tulcea, pentru anul 2019 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155864520024-05-2019
107 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pentru trimestrul I al anului 2019 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155864520024-05-2019
108 PROIECT DE HOTARARE privind modificarea și completarea art. 6 din H.C.L. nr. 9/29.03.2013 privind aprobarea înființării S.C. ECOSALTECH S.A. Măcin și participarea la constituirea capitalului social, modificată și completată prin H.C.L. nr. 8/27.02.2014, nr. 19/27.03.2018 și nr. 5/30.01.20 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156149640026-06-2019
109 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie - septembrie 2019 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156132360024-06-2019
110 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.37/31.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156132360024-06-2019
111 Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea comunei Carcaliu, județul Tulcea 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156132360024-06-2019
112 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2019 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156132360024-06-2019
113 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, iulie 2019 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156408840026-07-2019
114 Proiect exec.bug. 30.06.2019 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156624840020-08-2019
115 Proiect de hot. acord. mandat spec. ADIIDM Tulcea 20-08-2019 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156624840020-08-2019
116 Proiect de hot. acord.mandat spec. Asoc. apa 20-08-2019.pdf 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156624840020-08-2019
117 Proiect de hot desemn. repr. scoala 20-08-2019 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156624840020-08-2019
118 Proiect de hotarare plan operativ 25.09.2019 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156935880025-09-2019
119 Proiect de hot. - aleg. pres. de sed. oct. - dec. 25.09.2019 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156935880025-09-2019
120 Proiect de hot. aprob. tarif colectare deseuri 25.09.2019 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156935880025-09-2019
121 Proiect de hot desemn. repr. in CEAC 25.09.2019 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156935880025-09-2019
122 Proiect rectificare buget la 25.09.2019 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156935880025-09-2019
123 PROIECT DE HOTARARE - taxe si impozite anul 2020 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157420080020-11-2019
124 Proiect rectif. bug. la 27.11.2019 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157437360022-11-2019
125 Proiect exec.bug. 30.09.2019 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157437360022-11-2019
126 Proiect de hot. aprob. suma Pom de Craciun 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157437360022-11-2019
127 Proiect hot. modif. anexa 1 la HCL 37 din 2017 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157437360022-11-2019
128 Proiect de hot. aprob. organigrama 30.10.2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157437360022-11-2019
129 Proiect de hot. aprob. dr. de uz si uzufruct 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157437360022-11-2019
130 Proiect de hot. aprobare starategie achizitii 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157653360017-12-2019
131 Proiect de hot. - alegere presedinte de sedinta ian-mart. 2020 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157653360017-12-2019
132 Proiect de hot. acord. mandat primar ADIIDM 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157653360017-12-2019
133 Proiect de hot. validare DP 141 din 2019 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157653360017-12-2019
134 Proiect de hotarare executie bugetara 31-12-2019 2020 01 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157973040023-01-2020
135 Proiect de hotarare plan actiuni si lucrari interes local 2020 01 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157973040023-01-2020
136 Proiect de hotarare aprobare functionare scoala 2020-2021 2020 01 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157973040023-01-2020
137 Proiect de hotarare aprobare casare pompa 2020 01 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157973040023-01-2020
138 Proiect revoc. partiala HCL 44 din 2019 2020 02 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 158128560010-02-2020
139 Proiect de hotarare program achizitii publice 2020 2020 02 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 158128560010-02-2020
140 Proiect de hotarare buget 2020 2020 02 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 158128560010-02-2020
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate