ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Dispoziţii ale Primarului

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Carcaliu: Dispoziţii ale Primarului

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 D I S P O Z I Ţ I A nr. 29 privind constituirea Comisiilor de licitaţie şi de contestaţie pentru licitaţia publică deschisă cu strigare privind închirierea suprafeţei de 188,04 ha, teren arabil din izlazul comunal, aflat în domeniul privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
2 Dispozitia nr 6/28.01.2013 privind aprobarea unor Proceduri Operationale si de Sistem 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
3 D I S P O Z I Ţ I A nr. 39 privind împuternicirea doamnei Lovin Ana, funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Carcaliu, să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Codului de procedură civilă, republicat 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
4 D I S P O Z I Ţ I E privind desfăşurarea activităţii în regim de program normal în zilele de 13 şi 20 aprilie 2013, de către angajaţii Primăriei comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
5 D I S P O Z I Ţ I A nr. 40 privind desemnarea persoanei responsabilă cu asigurarea implementării prevederilor Legii nr. 176/2010 privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la nivelul Primăriei comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
6 Dispozitia nr. 46 privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Chirilă Petre 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
7 D I S P O Z I Ţ I A nr. 2 din 23.01.2013 privind delegarea atribuţiilor de serviciu pe timpul concediului de odihnă a casierului, domnului referent ANTONOV NICOLAE 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
8 D I S P O Z I Ţ I A nr. 18 privind acordarea gradaţiei 2, corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, domnului PAVEL VASILE, casier I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Carcaliu 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
9 D I S P O Z I Ţ I A nr. 29 privind constituirea Comisiilor de licitaţie şi de contestaţie pentru licitaţia publică deschisă cu strigare privind închirierea suprafeţei de 188,04 ha, teren arabil din izlazul comunal, aflat în domeniul privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
10 D I S P O Z I Ţ I A nr. 31 din 18.03.2013 privind delegarea atribuţiilor de serviciu pe timpul concediului de odihnă a secretarului, doamnei LOVIN ANA 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
11 Dispozitii indemnizatii de handicap 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
12 Dispozitii ajutor socia 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
13 Dispozitii încetare ajutor de încalzire 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
14 Dispozitii modificare cuantum ajutor de înacălzire 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
15 Dispozitia nr. 3/25.01.2013 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
16 Anexa 5 la Normele metodologice 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
17 DISPOZlTIA nr.121 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publica - viceprimar al comunei Carcaliu, judetul Tulcea 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147431880020-09-2016
18 dispozitia42 sedinta ordinara 28.04.2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
19 dispozitia 54 sedinta ordinara 08.05.2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
20 dispozitia 70 sedinta ordinara 30.05.2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
21 DISPOZITIA nr. 43/27.04.2017 privind desemnarea persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul Electoral la nivelul comunei Carcaliu, judetul Tulcea 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149324040027-04-2017
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2017 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate