ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016   >>> raport (544) anul 2017 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015 

harta site: Transparența Decizională >>> Dispoziţii ale Primarului

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Carcaliu: Dispoziţii ale Primarului

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 D I S P O Z I Ţ I A nr. 29 privind constituirea Comisiilor de licitaţie şi de contestaţie pentru licitaţia publică deschisă cu strigare privind închirierea suprafeţei de 188,04 ha, teren arabil din izlazul comunal, aflat în domeniul privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
2 Dispozitia nr 6/28.01.2013 privind aprobarea unor Proceduri Operationale si de Sistem 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
3 D I S P O Z I Ţ I A nr. 39 privind împuternicirea doamnei Lovin Ana, funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Carcaliu, să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Codului de procedură civilă, republicat 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
4 D I S P O Z I Ţ I E privind desfăşurarea activităţii în regim de program normal în zilele de 13 şi 20 aprilie 2013, de către angajaţii Primăriei comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
5 D I S P O Z I Ţ I A nr. 40 privind desemnarea persoanei responsabilă cu asigurarea implementării prevederilor Legii nr. 176/2010 privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la nivelul Primăriei comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
6 Dispozitia nr. 46 privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Chirilă Petre 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
7 D I S P O Z I Ţ I A nr. 2 din 23.01.2013 privind delegarea atribuţiilor de serviciu pe timpul concediului de odihnă a casierului, domnului referent ANTONOV NICOLAE 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
8 D I S P O Z I Ţ I A nr. 18 privind acordarea gradaţiei 2, corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, domnului PAVEL VASILE, casier I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Carcaliu 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
9 D I S P O Z I Ţ I A nr. 29 privind constituirea Comisiilor de licitaţie şi de contestaţie pentru licitaţia publică deschisă cu strigare privind închirierea suprafeţei de 188,04 ha, teren arabil din izlazul comunal, aflat în domeniul privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
10 D I S P O Z I Ţ I A nr. 31 din 18.03.2013 privind delegarea atribuţiilor de serviciu pe timpul concediului de odihnă a secretarului, doamnei LOVIN ANA 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
11 Dispozitii indemnizatii de handicap 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
12 Dispozitii ajutor socia 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
13 Dispozitii încetare ajutor de încalzire 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
14 Dispozitii modificare cuantum ajutor de înacălzire 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
15 Dispozitia nr. 3/25.01.2013 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
16 Anexa 5 la Normele metodologice 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
17 DISPOZlTIA nr.121 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publica - viceprimar al comunei Carcaliu, judetul Tulcea 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147431880020-09-2016
18 dispozitia42 sedinta ordinara 28.04.2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
19 dispozitia 54 sedinta ordinara 08.05.2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
20 dispozitia 70 sedinta ordinara 30.05.2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
21 DISPOZITIA nr. 43/27.04.2017 privind desemnarea persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul Electoral la nivelul comunei Carcaliu, judetul Tulcea 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149324040027-04-2017
22 DISP0ZITIA Nr_57 - 08-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149419080008-05-2017
23 DISP0ZITIA Nr_64 - 15-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149479560015-05-2017
24 DISP0ZITIA Nr_66 - 18-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149505480018-05-2017
25 DISP0ZITIA Nr_69 - 19-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149514120019-05-2017
26 DISP0ZITIA Nr_70 - 30-05-2017 - 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
27 DISP0ZITIA Nr_71 - 24-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149565960025-05-2017
28 DISP0ZITIA Nr_73 - 06-06-2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149678280007-06-2017
29 DISP0ZITIA Nr_77 - 16-06-2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149756040016-06-2017
30 DISP0ZITIA Nr_83 - 22-06-2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
31 84 - 30-06-2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
32 Dispozitia 91 - 2017 responsabil declaratii de avere si interese 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149972040011-07-2017
33 Dispozitia Nr 94 - 2017 - delegare atributii de serviciu 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150093000025-07-2017
34 Dispozitia Nr 95 - 2017 - convocare sedinta publica 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150093000025-07-2017
35 Dispozitia 133 - 2017 - responsabil contract finantare 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150213960008-08-2017
36 Dispozitiile primarului 102-132 /2017 privind reincadrare angajati 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150386760028-08-2017
37 dispozitia 147 din 08.09.2017 consiliu administratie scoala 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150490440009-09-2017
38 dispozitia 149 din 13.09.2017 reactualizare structuri situatii de urgenta 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150533640014-09-2017
39 dispozitia 150 din 13.09.2017 comitet local situatii de urgenta 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150533640014-09-2017
40 Dispozitia 160 - 2017 - comisie acceptanta servicii cadastru 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150663240029-09-2017
41 Dispoziţia nr.175 / 2017 - spaţiu de depozitare şi punct de livrare - aplicare POAD 2017-2018 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151052400013-11-2017
42 Dispozitia 188 2017 - constituire comisie inventariere bunuri 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151164720026-11-2017
43 Dispozitia 189 2017 - constituire comisie inventariere creante bugetare 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151164720026-11-2017
44 Dispozitia Nr 192 2017 virare credite bugetare 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151251120006-12-2017
45 Dispozitia Nr 195 2017 rectificare buget decembrie 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151328880015-12-2017
46 Dispozitia 1-2018 - comisie solutionare contestatie 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151605360016-01-2018
47 Dispozitia 2-2018 - desemnare evaluator 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151605360016-01-2018
48 Dispozitiile de la 2 la 34 - 2018 privind stabiliri salarii de baza 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151570800012-01-2018
49 Dispozitia 35 - 2018 promovare in grad Cozma Alina 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151614000017-01-2018
50 Dispozitia 36 - 2018 incetare contract Evdochim Vasile 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151614000017-01-2018
51 Dispozitia 37 - 2018 incetare contract Toma Vasile 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151614000017-01-2018
52 Dispozitia 38 din 25.01.2018 stabilire indemnizatie 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151717680029-01-2018
53 Dispozitia 42 din 09,02.2018 desemnare persoana - intocmire proiect amenajament pastoral 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151812720009-02-2018
54 Dispozitia 57-2018 Comisie de evaluare a ofertelor 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152348040012-04-2018
55 Dispozitia 58-2018 majorare salariu Cava Claudia-Mariana 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152348040012-04-2018
56 Dispozitia 59-2018 majorare salariu Mocanita Atena 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152348040012-04-2018
57 Dispozitia 60-2018 incetare contract Pavel Vasile 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152348040012-04-2018
58 Dispozitia 61-2018 promovare in functir Pavel Vasile 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152348040012-04-2018
59 Dispozitia 63 - 2018 incetare drepturi ajutor social 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152382600016-04-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2018 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate