ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport anul 2015   >>> raport anul 2016   >>> raport anul 2017   >>> raport anul 2018    >>> raport anul 2019 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015   >>> raport (52) anul 2018 

harta site: Transparența Decizională >>> Dispoziţii ale Primarului

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Carcaliu: Dispoziţii ale Primarului

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 D I S P O Z I Ţ I A nr. 29 privind constituirea Comisiilor de licitaţie şi de contestaţie pentru licitaţia publică deschisă cu strigare privind închirierea suprafeţei de 188,04 ha, teren arabil din izlazul comunal, aflat în domeniul privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
2 Dispozitia nr 6/28.01.2013 privind aprobarea unor Proceduri Operationale si de Sistem 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
3 D I S P O Z I Ţ I A nr. 39 privind împuternicirea doamnei Lovin Ana, funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Carcaliu, să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Codului de procedură civilă, republicat 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
4 D I S P O Z I Ţ I E privind desfăşurarea activităţii în regim de program normal în zilele de 13 şi 20 aprilie 2013, de către angajaţii Primăriei comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
5 D I S P O Z I Ţ I A nr. 40 privind desemnarea persoanei responsabilă cu asigurarea implementării prevederilor Legii nr. 176/2010 privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la nivelul Primăriei comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
6 Dispozitia nr. 46 privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Chirilă Petre 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
7 D I S P O Z I Ţ I A nr. 2 din 23.01.2013 privind delegarea atribuţiilor de serviciu pe timpul concediului de odihnă a casierului, domnului referent ANTONOV NICOLAE 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
8 D I S P O Z I Ţ I A nr. 18 privind acordarea gradaţiei 2, corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, domnului PAVEL VASILE, casier I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Carcaliu 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
9 D I S P O Z I Ţ I A nr. 29 privind constituirea Comisiilor de licitaţie şi de contestaţie pentru licitaţia publică deschisă cu strigare privind închirierea suprafeţei de 188,04 ha, teren arabil din izlazul comunal, aflat în domeniul privat al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
10 D I S P O Z I Ţ I A nr. 31 din 18.03.2013 privind delegarea atribuţiilor de serviciu pe timpul concediului de odihnă a secretarului, doamnei LOVIN ANA 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
11 Dispozitii indemnizatii de handicap 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
12 Dispozitii ajutor socia 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
13 Dispozitii încetare ajutor de încalzire 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
14 Dispozitii modificare cuantum ajutor de înacălzire 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
15 Dispozitia nr. 3/25.01.2013 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
16 Anexa 5 la Normele metodologice 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
17 DISPOZlTIA nr.121 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publica - viceprimar al comunei Carcaliu, judetul Tulcea 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147431880020-09-2016
18 dispozitia42 sedinta ordinara 28.04.2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
19 dispozitia 54 sedinta ordinara 08.05.2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
20 dispozitia 70 sedinta ordinara 30.05.2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
21 DISPOZITIA nr. 43/27.04.2017 privind desemnarea persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul Electoral la nivelul comunei Carcaliu, judetul Tulcea 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149324040027-04-2017
22 DISP0ZITIA Nr_57 - 08-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149419080008-05-2017
23 DISP0ZITIA Nr_64 - 15-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149479560015-05-2017
24 DISP0ZITIA Nr_66 - 18-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149505480018-05-2017
25 DISP0ZITIA Nr_69 - 19-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149514120019-05-2017
26 DISP0ZITIA Nr_70 - 30-05-2017 - 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
27 DISP0ZITIA Nr_71 - 24-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149565960025-05-2017
28 DISP0ZITIA Nr_73 - 06-06-2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149678280007-06-2017
29 DISP0ZITIA Nr_77 - 16-06-2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149756040016-06-2017
30 DISP0ZITIA Nr_83 - 22-06-2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
31 84 - 30-06-2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
32 Dispozitia 91 - 2017 responsabil declaratii de avere si interese 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149972040011-07-2017
33 Dispozitia Nr 94 - 2017 - delegare atributii de serviciu 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150093000025-07-2017
34 Dispozitia Nr 95 - 2017 - convocare sedinta publica 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150093000025-07-2017
35 Dispozitia 133 - 2017 - responsabil contract finantare 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150213960008-08-2017
36 Dispozitiile primarului 102-132 /2017 privind reincadrare angajati 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150386760028-08-2017
37 dispozitia 147 din 08.09.2017 consiliu administratie scoala 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150490440009-09-2017
38 dispozitia 149 din 13.09.2017 reactualizare structuri situatii de urgenta 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150533640014-09-2017
39 dispozitia 150 din 13.09.2017 comitet local situatii de urgenta 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150533640014-09-2017
40 Dispozitia 160 - 2017 - comisie acceptanta servicii cadastru 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150663240029-09-2017
41 Dispoziţia nr.175 / 2017 - spaţiu de depozitare şi punct de livrare - aplicare POAD 2017-2018 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151052400013-11-2017
42 Dispozitia 188 2017 - constituire comisie inventariere bunuri 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151164720026-11-2017
43 Dispozitia 189 2017 - constituire comisie inventariere creante bugetare 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151164720026-11-2017
44 Dispozitia Nr 192 2017 virare credite bugetare 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151251120006-12-2017
45 Dispozitia Nr 195 2017 rectificare buget decembrie 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151328880015-12-2017
46 Dispozitia 1-2018 - comisie solutionare contestatie 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151605360016-01-2018
47 Dispozitia 2-2018 - desemnare evaluator 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151605360016-01-2018
48 Dispozitiile de la 2 la 34 - 2018 privind stabiliri salarii de baza 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151570800012-01-2018
49 Dispozitia 35 - 2018 promovare in grad Cozma Alina 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151614000017-01-2018
50 Dispozitia 36 - 2018 incetare contract Evdochim Vasile 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151614000017-01-2018
51 Dispozitia 37 - 2018 incetare contract Toma Vasile 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151614000017-01-2018
52 Dispozitia 38 din 25.01.2018 stabilire indemnizatie 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151717680029-01-2018
53 Dispozitia 42 din 09,02.2018 desemnare persoana - intocmire proiect amenajament pastoral 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151812720009-02-2018
54 Dispozitia 57-2018 Comisie de evaluare a ofertelor 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152348040012-04-2018
55 Dispozitia 58-2018 majorare salariu Cava Claudia-Mariana 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152348040012-04-2018
56 Dispozitia 59-2018 majorare salariu Mocanita Atena 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152348040012-04-2018
57 Dispozitia 60-2018 incetare contract Pavel Vasile 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152348040012-04-2018
58 Dispozitia 61-2018 promovare in functir Pavel Vasile 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152348040012-04-2018
59 Dispozitia 63 - 2018 incetare drepturi ajutor social 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152382600016-04-2018
60 Dispozitia 69 - 2018 constituire comisie solutionare contestatii concurs angajare 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152529480003-05-2018
61 Dispozitia Nr 72 2018 responsabil de caz copii situatii risc 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
62 Dispozitia 80 2018 modificare fisa post 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152996040026-06-2018
63 Dispoziţia Nr. 82/27.06.2018 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de solutionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în perioada 30.07.2018 - 02.08.2018 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153004680027-06-2018
64 DISP0ZITIA Nr_89 - 2018 - persoane autorizate sa efectueze modificari in registrul electoral 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153246600025-07-2018
65 Dispozitia 89 2017 desemnare pers Registru Electoral 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153186120018-07-2018
66 Dispozitia 101 din 2018 constituire comisie receptie canalizare 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153324360003-08-2018
67 Dispozitia 97 din 2018 acordare gradatie Flor Vasile 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153324360003-08-2018
68 Dispozitia 98 din 2018 constituire comisie inventariere bunuri serviciu apa 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153324360003-08-2018
69 DISPOZITIA NR.102 privind organizarea - Sărbătorirea zilei comunei Carcaliu 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153324360003-08-2018
70 D I S P O Z I Ţ I A nr. 113 privind desemnarea doamnei Cozma Alina ca reprezentant al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Carcaliu, pentru anul şcolar 2018 - 2019 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153566280031-08-2018
71 DISP0ZITIA Nr_126 - Delimitarea secţiilor de votare - comuna Carcaliu, judeţul Tulcea 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153834120001-10-2018
72 DP 106 din 2018 numire diriginte santier dispensar 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153479880021-08-2018
73 D I S P O Z I ȚIA 121 privind desemnarea doamnei Bulgaru Jenica - Claudia, secretarul comunei Carcaliu, ca evaluator pentru funcționarul public debutant Lavrente Dunea 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153739080020-09-2018
74 Dispoziţia nr. 122/20.09.2018 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social acordat potrivit Legii nr. 416/2001 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153739080020-09-2018
75 D I S P O Z I Ţ I A nr.138 privind acordarea gradaţiei 3 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, domnului Bucur Adrian-George, consilier personal al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, începând cu data de 1 decembrie 2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154266480020-11-2018
76 Dispozitia nr. 139/20.11.2018 privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor (mijloace fixe și obiecte de inventar) care fac parte din domeniul privat al comunei Carcaliu, județul Tulcea, pentru anul 2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154266480020-11-2018
77 Dispozitia nr. 140/20.11.2018 privind constituirea comisiei de inventariere a creanțelor bugetului local, a creditorilor bugetului local, a altor creanțe, a furnizorilor rămași neachitați, a altor datorii, a casei, a conturilor de disponibilități, pe anul 2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154266480020-11-2018
78 D I S P O Z I Ţ I A nr. 141/20.11.2018 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în perioada 21.12.2018 – 28.12.2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154266480020-11-2018
79 Dispozitia nr. 142/21.11.2018 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, sezon 2018 - 2019 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154275120021-11-2018
80 Dispozitiile primarului de la Nr.6 la Nr.31 din 2019 - salarii de baza si indemnizatii 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154707120010-01-2019
81 D I S P O Z I Ţ I E privind delegarea atribuţiilor specifice postului de urbanism și amenajarea teritoriului domnului Beloto Roberto - Ilio 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154802160021-01-2019
82 D I S P O Z I Ţ I A nr. 36/22.01.2019 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional, organizat în perioada 25.02.2019 - 28.02.2019 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154802160021-01-2019
83 Dispoziția nr. 43 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al d-nei Bălțatu Ioana din funcția publică - referent, clasa a-III-a, grad profesional superior în cadrul compartimentului asistență socială și autoritate tutelară al primăriei comunei Carcaliu, județul Tulcea 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155009520014-02-2019
84 DISPOZITIA nr. 49 privind constituirea unei comisii la nivelul U.A.T. Comuna Carcaliu, judeţul Tulcea în vederea clarificării situației pierderilor de apă din sistem și a avariilor aferente serviciului public de alimentare cu apă pentru perioada 2015 - 2017 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155130480028-02-2019
85 D I S P O Z I Ţ I E nr 64 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155493000011-04-2019
86 D I S P O Z I Ţ I A nr. 66/23.04.2019 privind acordarea gradaţiei 4 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, doamnei Cava Claudia-Mariana, asistent medical comunitar principal, în cadrul compartimentului sănătate al primăriei comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, începând cu data de 1 m 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155709000006-05-2019
87 D I S P O Z I Ţ I A nr. 67/25.04.2019 privind încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Iacob Mihail, CNP 1610724293091 cu domiciliul in comuna Carcaliu,str. Mălășneanca, nr. 1289, județul Tulcea 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155709000006-05-2019
88 DISPOZITIE Nr 73-2019 privind interzicerea comercializării și consumului băuturilor alcoolice în spațiul de protecție al secțiilor de votare de pe raza comunei Carcaliu, județul Tulcea, în ziua de 26 mai 2019 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155829960020-05-2019
89 D I S P O Z I Ţ I A nr. 74/22.05.2019 privind acordarea gradaţiei 2 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, domnului Silvestru Ilie, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Silvestru Lavrente 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155847240022-05-2019
90 D I S P O Z I Ţ I E privind delegarea atribuţiilor de serviciu ale secretarului comunei Carcaliu, doamnei Herţa Mădălina - Mirela 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155976840006-06-2019
91 DISPOZIŢIA nr. 86/11.06.2019 privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de transport, comuna Carcaliu, județul Tulcea” 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156020040011-06-2019
92 DISPOZITIA nr. 88/18.06.2019 privind constituirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Extindere sistem de canalizare şi evacuare ape uzate din comuna Carcaliu, judeţul Tulcea" 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156080520018-06-2019
93 D I S P O Z I Ţ I A nr. 90 privind acordarea gradaţiei 1 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, domnului Beloto Roberto-Ilio, inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului achiziții publice al primăriei comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, începând cu data d 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156132360024-06-2019
94 D I S P O Z I Ţ I A nr. 94/09.07.2019 privind majorarea salariului de bază al domnului Antip Maxim, muncitor calificat I în cadrul compartimentului deservire din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156261960009-07-2019
95 D I S P O Z I Ţ I A nr. 95/10.07.2019 de aprobare a Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156261960009-07-2019
96 D I S P O Z I Ţ I A nr. 97 din 16 iulie 2019 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional, organizat în perioada 19 august 2019 - 22 august 2019 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156261960009-07-2019
97 D I S P O Z I T I A nr. 108 din 28 august 2019 privind promovarea in grad profesional a doamnei Herta Madalina-Mirela 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156693960028-08-2019
98 D I S P O Z I T I A nr. 110 din 30 august 2019 privind desemnarea reprezentant in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Carcaliu, pentru anul scolar 2019 - 2020 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156797640009-09-2019
99 DP 116 din 2019 - locuri afisaj electoral 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156935880025-09-2019
100 DP 140 din 2019 - deleg. atrib. secretar general 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157541040004-12-2019
101 DP 139 din 2019 comisie invent. bunuri dom. privat 2019 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157541040004-12-2019
102 DP 138 din 2019 numire consilier achizitii BRI 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157541040004-12-2019
103 DP 137 din 2019 reincadrare secretar general BJC 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157541040004-12-2019
104 DP 141 din 2019 majorare buget venituri si cheltuieli 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157610160012-12-2019
105 DISPOZITIA nr. 1 din 7 ianuarie 2020 privind stabilirea spatiului de depozitare/punct de livrare pachete si constituirea Grupului de lucru pentru aplicarea POAD 2019/2021 la nivelul Primariei comunei Carcaliu, judetul Tulcea 2020 01 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157834800007-01-2020
106 D I S P O Z I T I A nr. 17 din 4 februarie 2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii - Reabilitare si modernizare dispensar, comuna Carcaliu, judetul Tulcea 2020 01 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 158076720004-02-2020
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate