ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Strategia de Dezvoltare

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  


    

Strategia de Dezvoltare a Comunei Carcaliu - Judeţul Tulcea       
   În ultimii ani Primăria Carcaliu a beneficiat de o serie de proiecte de finanţare care acum sunt în diferite stadii de implementare: 
- Piata comunala – in functiune din martie 2011 
- Amenajare teren de sport- 2010
-Achizitionare microbuz pentru transport elevi la Macin -2010 

   Sunt necesare urmatoarele investitii: 
-canalizare si statie de epurare 
-asfaltare strazi comunale
-reabilitare si modernizare camin cultural 
-alimentare gaze naturale 
-reabilitare scoala veche si transformarea ei în Centru cultural al Comunităţii Ruşilor Lipoveni 

    Pe baza potenţialului agricol existent, propunem crearea unei structuri de sprijinire a activitătii de procesare a produselor agricole, prin stimularea firmelor existente, crearea de microîntreprinderi si atragerea de noi investitori. Astfel, autoritătile locale ale comunei isi vor canaliza eforturile în vederea desfăsurării de campanii de informare a unitătilor din sectorul agricol privind oportunitătile de dezvoltare oferite prin Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 „Cresterea competitivitătii sectorului agricol si silvic.”Rolul de catalizator pe care Primăria trebuie sa si-l asume se justifică întrucât există informatii conform cărora agentii din domeniul agricol nu cunosc oportunitătile de dezvoltare existente. Surse de finantare: Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 „Cresterea competitivitătii sectorului agricol si silvic”, Măsura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” si Măsura 123 „Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere.” În ceea ce priveşte gradul de asociativitate, comuna Carcaliu face parte din Asociaţia constituită din oraşul Macin şi încă 10 comune pentru realizarea unui proiect în sectorul de Mediu.p1-  admin, 05-03-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2017 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate