ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Strategia de Dezvoltare

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  


    

Strategia de Dezvoltare a Comunei Carcaliu - Judeţul Tulcea 2016-2020       

>>> Strategia de dezvoltare locală a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2016-2020

   Strategia de dezvoltare locală a comunei Carcaliu constituie cadrul ce va orienta dezvoltarea deplină si simetrica, în următorii ani, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. Acest suport serveşte atât intereselor publice cât şi celor private, datorită menţinerii şi îmbunătăţirii elementelor de ordin economic, social şi de mediu, esenţiale pentru prosperitatea pe termen lung a cetăţenilor şi a societăţilor comerciale.. Strategia este un instrument care ghideaza şi integreaza eforturile de dezvoltare locala ale intregii comunitati. Astfel, participarea şi cooperarea tuturor cetatenilor, sectoarelor public, privat şi social, a actorilor locali şi formatorilor de opinie, sunt esentiale pentru o punere în practica de succes. 

   Data fiind perioada extinsa de timp la care se refera documentul, se propune o prioritizare a directiilor de actiune şi investitiilor cu impact semnificativ asupra dezvoltarii economice şi sociale, din surse interne (buget local, parteneriate public-privat) sau externe (buget de stat, fonduri structurale, credite externe, etc.), în scopul asigurarii conditiilor de baza (infrastructura, protectia mediului inconjurator, servicii comunitare şi de gospodarie locala) pe care sa se dezvolte comuna în viitor. In elaborarea lucrarii s-a pornit de la elementele specifice comunei Carcaliu, de la datele demografice, infrastructura, economie, amenajarea teritoriului, mediu, distributia serviciilor etc., precum şi o apreciere amanuntita a felului în care comunitatea locala doreste sa se dezvolte.

   Au fost înglobate componente strategice care respectă şi integrează elemente din programele judeţene, regionale, sectoriale şi naţionale, precum şi angajamentele asumate de România în negocierile cu Uniunea Europeană. Strategia a fost creată cu contribuţia comunităţii, a funcţionarilor din administraţia locală, agenţilor economici, instituţiilor şi organizaţiilor locale, prin intermediul sondajelor, consultărilor comunităţii şi dezbaterii publice care au reunit comunitatea într-un exerciţiu de democraţie participativă şi efort colectiv de trasare a propriului viitor.


>>> Strategia de dezvoltare locală a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2016-2020p1-  admin, 21-02-2018   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate