ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Factorii de interes

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  


    

Cadrul conceptual al Strategiei de dezvoltare a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea       

   În elaborarea strategiei s-a pornit de la idee ca astăzi, guvernarea implică o filosofie aparte care urmăreşte să transforme cetăţeanul într-un actor important al dezvoltării teritoriului. Statul este văzut drept un „ecosistem cu o pluralitate de dimensiuni – socială, de mediu, urbanistică, economică, politică, culturală etc. şi o pluralitate de actori, care interacţionează”. De asemenea, s-au avut în vedere, multiplele sensuri ale guvernarii, în vederea integrarii obiectivelor diferitelor paliere. Se poate vorbi de o „guvernare mondială” strâns legată de procesele de mondializare şi globalizare, sau de o „guvernare europeană” care are în vedere reforma instituţiilor europene şi relaţiile colectivităţilor locale cu aceste instituţii. Se poate vorbi, de asemenea, de o „guvernare locală” pentru a defini practicile teritoriale ce urmăresc dezvoltarea endogenă şi exogenă şi mobilizarea actorilor dezvoltării locale în acord cu politicile statale sau europene. Dezvoltarea corespunde unui proces de mobilitate, de schimbare cu caracter deliberativ pentru atingerea obiectivelor economico-sociale.

   Specialiştii1 identifică două faze ale dezvoltării – cea virtuală (DV) şi cea reală (DR). Dezvoltarea virtuală presupune parcurgerea ciclului creativitate – idee de proiect – confruntarea cu unele teste de realitate şi definirea suprastructurii şi infrastructurii proiectului, integrarea în alte proiecte şi în mediu şi instituţionalizarea proiectului. Dezvoltarea reală are, este sau ar trebui să fie însoţită de creştere economică şi se obţine din transformarea lui DV în dezvoltare reală, proces mijlocit de management. Dezvoltarea locală reprezintă „procesul de dezvoltare, în principal economică, într-o anumită regiune sau unitate administrativ-teritorială, care determină o creştere a calităţii vieţii la nivel local”

   Dezvoltarea durabilă urmăreşte reconcilierea între două aspiraţii fundamentale, şi anume necesitatea dezvoltării economice şi sociale, dar şi protecţia şi îmbunătăţirea stării mediului. Potrivit prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de la Rio, fiecare autoritate locală are obligaţia de a elabora propria strategie locală de dezvoltare durabilă. Agenda 21 Locală este procesul prin care autorităţile locale lucrează în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii locale, punând accent pe participarea comunităţii şi pe democraţia locală lărgită, oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice şi de mediu. Ea trebuie să conducă la definirea de obiective, politici şi acţiuni la nivel local. Aşadar, conceptul de dezvoltare durabilă se referă la o formă de creştere economică ce satisface nevoile societăţii în termeni de bunăstare pe termen scurt, mediu şi mai ales lung. Ea se fundamentează pe considerentul că dezvoltarea trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor prezente fără să pună în pericol pe cele ale generaţiilor viitoare. În termeni practici, acest lucru înseamnă crearea condiţiilor pentru „dezvoltarea economică pe termen lung, în acelaşi timp protejând mediul înconjurător”. Dezvoltarea durabilă reprezintă o direcţie de urmat ce încearcă să echilibreze factorii de mediu, sociali şi economici.>>> Strategia de dezvoltare locală a comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2016-2020p1-  admin, 21-02-2018   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate