ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

harta site: Localizare >>> Istoric

  Aşezare geografică Localităţi Istoric  

 

Comuna Carcaliu - istoric    

Localitatea Carcaliu a fost întemeiată către sfârşitul sec. al XVIII-lea       

   Localitatea Carcaliu a fost întemeiată către sfârşitul sec. al XVIII-lea de câteva familii de pescari ruşi lipoveni (creştini ortodocşi de rit vechi (staroverii), care au emigrat din Rusia, după toate probabilităţile, din ţinuturile marelui fluviu Volga (regiunile Voronej şi Saratov). Una din primele atestări documentare ale existenţei localităţii Carcaliu o găsim în Harta rusă din 1835. Marele istoric român C.C. Giurăscu ne informează că harta respectivă a fost întocmită între anii 1828-1832. Numele său este o corupţie a celui turcesc Kara-Kale, de la Kara –negru şi Kale – cetate, piatră. Înainte purta numele slavonesc de Kamena (Piatră) şi, de la năvălirea turcilor, a luat numele ce-l poartă şi astăzi. 

   Populaţia este mai toată lipovenească (rusească) Se aflau nişte colibe de pescari lângă un pietroi mare (pe ruseşte, kamen) ce se poate vedea şi astăzi. Încetul cu încetul se populă cu lipovenii fugiţi din Rusia. La 1825 fură destul de numeroşi ca să întemeieze un sat căruia deteră numele de Kámena. Turcii îl schimbaseră în cel de Kara-Kale. În vorbirea localnicilor se mai păstrează şi astăzi numele slav Kamen (Камень – piatră), iar ruşii lipoveni din alte localităţi din România mai folosesc şi numele slav Kamenka (piatră). 

   Denumirea slavă de Kamenka este, dealtfel, înregistrată şi în Harta rusă din 1835. Portivit recensământului din 1888, localitatea Carcaliu avea un număr de 1553 de suflete, la 1 ianuarie 1970 – 5233 de locuitori, iar în prezent sunt 2893 de locuitori. Limba ruşilor lipoveni din Carcaliu o reprezintă graiul rus lipovenesc, desprins din limba rusă, cu peste trei secole în urmă, ca urmare a migrării strămoşilor lor din Rusia din cauza persecuţiei din partea administraţiei ţariste pentru faptul că au respins reforma de cult, iniţiată de Nikon – patriarhul Bisericii ortodoxe ruse.


Comuna purta inainte numele slavonesc de Kámena (Piatră)


p1-  admin, 05-03-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate