ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

harta site: Finanțe Publice Locale >>> Programul de invesţitii publice

  Indicatori Venituri si Cheltuieli Proiecte ale bugetelor Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare anuale Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale Plăţi restante Bugetul general consolidat Registrul datoriei publice locale Programul de invesţitii publice  

Comuna Carcaliu: Programul de invesţitii publice

Nr crt
Directorul
Anul
Perioada
Cine a postat
Functia
Data postarii
investitii:
  |-investitii_rectificare_buget_2015_decembrie.pdf
2015 luna 12 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2016-02-25
investitii:
  |-H.C.L. nr 21 din 28-04-2017 plan anual achizitii publice 2017.pdf
  |-H.C.L. 22 din 28.04.2017 strategie achizitii publice.pdf
2017 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-05-30
investitii:
  |-HCL 63 2017 aprobare strategie achizitii.pdf
  |-HCL 64 2017 modificare program anual achizitii.pdf
2018 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2018-01-11
investitii:
  |-HCL 10 din 28.02.2018 program anual achizitii publice.pdf
2018 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2018-03-13
investitii:
  |-HCL 15 din 17.04.2019 aprobare program achizitii 2019.pdf
2019 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2019-05-15
investitii:
  |-anexa 4 lista proiectelor de invesitii 2019.pdf
2019 luna 6 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2019-07-10
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate