ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

harta site: Finanțe Publice Locale >>> Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora

  Indicatori Venituri si Cheltuieli Proiecte ale bugetelor Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare anuale Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale Plăţi restante Bugetul general consolidat Registrul datoriei publice locale Programul de invesţitii publice  

Comuna Carcaliu: Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOTĂRÂREA nr. 18 privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
3 Hotiirilrea nr. 4/03.02.2012 privind ~Iprobarea bllgctului local de venituri si cheltuieli pc an1l12012, din vcnHuri proprii si subventii, al cOl11unci Carcaliu - judetul Tulcea 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
4 Hot;lnirca nr. 3/03.02.2012 pri'ind aprobarca bugetului local de 'cnituri si cbcltuicli pc anuI2012. al com unci Carcaliu - judettll Tulcea 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
5 REFERAT - Programul de investitii pe anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
6 Proiect de hotărâre privind modificarea programului de investiţii pe anul 2012, al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
7 Anexa 3 la HCL nr.18/23.05.2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
8 Anexa 2 la HCL nr.18/23.05.2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
9 Anexa 1 la HCL nr.18/23.05.2012 2012 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136355760018-03-2013
10 HOTĂRÂREA nr. 7/29.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
11 Anexe la HCL nr. 7/29.03.2013 privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2018 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate